Tid och plats:

Fredagen den 9 november 2012, kl 9.15
De Geer-salen, Geovetenskapens hus, Y-huset, plan 2, Frescati, t-bana Universitetet

Länk till spikbladet

Opponent: Professor Nina Lykke