Konferenser

Curating Health

Curating Health: Graphic Medicine and Representations of Illness

Den 3-4 december 2018 arrangerar nätverket Nordic Network Gender, Body, Health i samarbete med genusvetenskapen vid ERG konferensen “Curating Health: Graphic Medicine and Representations of Illness”.

Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap

Conference: Hinduism in Europe

From April 26th to April 28th 2017 the Department of Ethnology, History of Religion and Gender Studies hosted the international conference "Hinduism in Europe".

Horizons of Shamanism liten

Boksläpp: Horizons of Shamanism

I samband med boksläppet av "Horizons of Shamanism" anordnades den 8 december 2016 en tillställning på Stockholms universitetsbibliotek.

Photo by: Bengt A Lundberg

Old Norse Mythology Conference 2015

This year the Mythology Conference will be held in Stockholm on the 4th and 5th of November. The conference will focus on the material dimension of Norse mythology and the role played by religion in everyday life.

2

Heritage of Death Conference

During the conference Heritage of Death scholars from sixteen countries discussed different aspects of death, burial, cemeteries, memory and remembrance for two days at Stockholm University. The approach was interdisciplinary and both religious, political, economic, cultural, and aesthetic aspects of death were scrutinized. Key Note speaker was Professor Mike Robinson, Ironbridge International Institute for Cultural Heritage.

Chaos symposium 2015

Chaos symposium 2015

Symposium vid den religionshistoriska avdelningen på ERG med ritualer och ritualstudier i fokus. Symposiet äger rum den 22-23 maj 2015 på Stockholms universitet. Kontaktperson är Susanne Olsson.

Döskalle Skogskyrkogården

Internationell konferens: Heritage of Death: Landscapes, Sentiment and Practice

Konferensen äger rum den 10-11 september 2015 och är ett samarbete mellan etnologiska avdelningen vid ERG och CHAMP/Collaborative for Cultural Heritage Management and Policy vid University of Illinois.

Konferensen Oral History i Sverige – dåtid, nutid, framtid

I oktober 2014 samlades ett femtiotal forskare på Stockholms universitet för att diskutera oral history på konferensen ”Oral History i Sverige – dåtid, nutid, framtid”. Arrangör var nätverket Oral History i Sverige och finansiärer Riksbankens jubileumsfond och Genusvetenskap, SU.

Torgny Segerstedt / Foto: Bonnierarkivet/Scanpix

Religionshistoria 100 år - från utbrytning till forskningsfront

Religionshistoria firar i år 100 år som ämne vid Stockholms universitet.

Avslutade konferenser i genusvetenskap

Här finner du en förteckning över de nationella och internationella konferenser Genusvetenskap (fd Centrum för genusstudier) anordnat.

Konferenser, kollokvier och symposier i religionshistoria

Här finner du en förteckning över kommande och tidigare konferenser, kollokvier och symposier som anordnats vid religionshistoriska avdelningen.

KONTAKT

Besöksadress
Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap
Universitetsvägen 10 E, plan 6 och 7
Frescati, Stockholm

Postadress
Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Studentexpedition
Plan 6 i E-huset