Seminarier

Högre seminarier vid ERG

Varje ämne vid Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap har sitt eget högre seminarium där aktuell forskning presenteras och diskuteras. Dessutom anordnar vi tematiska seminarieserier där forskare från olika discipliner möts.

Eftersom våra seminarier ofta behandlar texter under produktion riktas informationen här framför allt till institutionens forskare. Ibland håller vi även öppet för studenter och andra intresserade. Om du kommer utifrån och vill delta i något seminarium är du välkommen att kontakta seminariesamordnaren för respektive ämne.

KONTAKT

Besöksadress
Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap
Universitetsvägen 10 E, plan 6 och 7
Frescati, Stockholm

Postadress
Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Studentexpedition
Plan 6 i E-huset