Seminarier

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap
  4. Om oss
  5. Evenemang
  6. Seminarier
  7. Högre seminariet i religionshistoria: Hedda Jansson

Högre seminariet i religionshistoria: Hedda Jansson

EVENEMANG

Datum: 18 september 2018 15:15 - 18 september 2018 17:00
Plats: Sal D4110, Södra husen, korridoren mellan D- och E-huset på plan 4

Hedda Jansson lägger fram ett avhandlingskapitel: "Solbadets Buddha – teori och metod".

Obs! Seminariet föregås av ett APT kl. 14 i 4120. Heddas seminarium börjar kl. 15.15 i det intilliggande 4110).

Högre seminariet i religionshistoria äger rum varannan vecka (på jämna veckor). Vid två tillfällen denna termin har vi APT i samma lokal timmen innan seminariet. Till dessa tillfällen hälsas först och främst avdelningens lärare, forskare och doktorander välkomna!

Den som önskar få sin epostaddress ändrad, tillagd eller borttagen från sändlistan kontaktar Jannica Vestergård (jannica.vestergard@erg.su.se) och cc:ar meddelandet till Peter Jackson (peter.jackson@rel.su.se).

Inledare ansvarar för att skicka ut underlag senast en vecka innan seminarietillfället till adressen relsemnoreply@rel.su.se (Obs! Använd endast den här adressen när du vill nå alla på sändlistan).

Relaterade länkar
Bokmärk och dela Tipsa

KONTAKT

Besöksadress
Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap
Universitetsvägen 10 E, plan 6 och 7
Frescati, Stockholm

Postadress
Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Studentexpedition
Plan 6 i E-huset