Högre seminariet i religionshistoria äger vanligtvis rum varannan vecka (företrädesvis på jämna veckor).

Den som önskar få sin e-postadress ändrad, tillagd eller borttagen från sändlistan kontaktar Peter Jackson Rova (peter.jackson@rel.su.se).

Inledare ansvarar för att skicka ut underlag senast en vecka innan seminarietillfället till adressen relsemnoreply@rel.su.se (obs! använd endast den här adressen när du vill nå alla på sändlistan).