Obs! Den som önskar få sin e-postadress ändrad, tillagd eller borttagen från sändlistan kontaktar Peter Jackson Rova (peter.jackson@rel.su.se).

Inledare ansvarar för att skicka ut underlag senast en vecka innan seminarietillfället till adressen relsemnoreply@rel.su.se (obs! använd endast den här adressen om du vill nå alla på sändlistan). Till dess att vi kan börja träffas i fysiska lokaler ansvarar inledare med tillgång till egen Zoom-id även för att lägga en Zoom-länk till utskicken.