Queerseminariet är ett tvärvetenskapligt seminarium knutet till genusvetenskapen vid Stockholms universitet, verksamt sedan vårterminen 1996. Det behandlar humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning med kritiska perspektiv på heteronormativitet. Seminariet är öppet för alla intresserade, oavsett akademisk nivå eller tillhörighet.

För mer information, tips och synpunkter, eller för att bli uppsatt på vår mejllista hör av dig till Elin Bengtsson (elin.bengtsson@gender.su.se) eller Fanny Ambjörnsson (fanny.ambjornsson@gender.su.se).

Obs! Under VT 2021 ges alla queerseminarier digitalt via Zoom. Anmälan sker till elin.bengtsson@gender.su.se senast dagen innan aktuellt seminarium.