Serieskaparen Bitte Andersson berättar om arbetet med I slutet av regnbågen – en grafisk roman om ett fiktivt HBTQ-seniorboende, som kommit till i samarbete med 13 seniorer.

Queerseminariet är ett tvärvetenskapligt seminarium knutet till genusvetenskapen vid Stockholms universitet, verksamt sedan vårterminen 1996. Det behandlar humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning med kritiska perspektiv på heteronormativitet. Seminariet är öppet för alla intresserade, oavsett akademisk nivå eller tillhörighet.

För mer information, tips och synpunkter, eller för att bli uppsatt på vår mejllista hör av dig till: Elin Bengtsson (elin.bengtsson@gender.su.se) eller Fanny Ambjörnsson (fanny.ambjornsson@gender.su.se)