Varmt välkomna att delta på höstterminens första Queerseminarium som genomförs i både fysisk och digital form! Vi fortsätter med vårterminens tema ”Gammalt och queert”, och först ut att presentera är Linn Sandberg.

Demenssjukdomar är omgärdat av en rad negativa och dehumaniserande diskurser där demens likställs med att förlora sitt jag, bli monster/zombie eller en främling. Som sådan utgör ”den demente” en obegriplig och kanske queer position och subjektivitet som utmanar det stabila, respektabla modernistiska subjektet. Kan demenssjukdom därmed förstås som en utmaning av en heterosexuell matris? Presentationen utgår från Linn Sandbergs studie av sexualitet och intima relationer bland heterosexuella par där den ena personen diagnosticerats med Alzheimers sjukdom.

Linn Sandberg är docent och lektor i genusvetenskap vid Institutionen för kultur och lärande vid Södertörns högskola. Hennes huvudsakliga forskningsområden rör genus, sexualitet och kroppslighet i relation till åldrande och äldre.

Seminariet genomförs i sal D4120 på Stockholms universitet med max 10 deltagare, och digitalt via Zoom för övriga deltagare. Föranmälan krävs. Om du vill komma på seminariet, mejla elin.bengtsson@gender.su.se senast den 28 september och ange om du vill delta på plats i seminarierummet eller via Zoom. En Zoom-länk mejlas ut till de anmälda samma dag som seminariet äger rum.

Queerseminariet är ett tvärvetenskapligt seminarium knutet till genusvetenskapen vid Stockholms universitet, verksamt sedan vårterminen 1996. Det behandlar humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning med kritiska perspektiv på heteronormativitet. Seminariet är öppet för alla intresserade, oavsett akademisk nivå eller tillhörighet.

För mer information, tips och synpunkter, eller för att bli uppsatt på vår mejllista hör av dig till: Elin Bengtsson (elin.bengtsson@gender.su.se) eller Fanny Ambjörnsson (fanny.ambjornsson@gender.su.se)