Seminarier

Queerseminariet: Maria Lönn

EVENEMANG

Datum: 11 december 2018 16:00 - 11 december 2018 18:00
Plats: Sal D4110, Södra husen, korridoren mellan D- och E-huset på plan 4

Bruten vithet - om den ryska femininitetens temporala och sinnliga villkor. Med Maria Lönn, doktor i genusvetenskap, Södertörns högskola.

Är alla vita kvinnor lika vita? Visuella tecken som pigment är bara en av många faktorer i hur vit femininitet görs. Andra viktiga komponenter är frågan om tid och betydelsen av att framställa sig som samtida och modern. I sin doktorsavhandling i genusvetenskap, Bruten vithet, undersöker Maria Lönn hierarkier av vit femininitet och hur idéer om modernitet och temporalitet yttrar sig via kropp och det sinnliga. I hjärtat av avhandlingen står vita ryska kvinnor boende i Stockholm, Sankt Petersburg och Moskva.

Queerseminariet är ett tvärvetenskapligt seminarium knutet till genusvetenskapen vid Stockholms universitet, verksamt sedan vårterminen 1996. Det behandlar humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning med kritiska perspektiv på heteronormativitet. Seminariet är öppet för alla intresserade, oavsett akademisk nivå eller tillhörighet.

För mer information, tips och synpunkter, eller för att bli uppsatt på vår mejllista hör av er till: Elin Abrahamsson (elin.abrahamsson@gender.su.se) eller Fanny Ambjörnsson (fanny.ambjornsson@gender.su.se).

Relaterade länkar
Bokmärk och dela Tipsa

KONTAKT

Besöksadress
Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap
Universitetsvägen 10 E, plan 6 och 7
Frescati, Stockholm

Postadress
Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Studentexpedition
Plan 6 i E-huset