Seminarier

Queerseminariet: Maria Margareta Österholm

EVENEMANG

Datum: 14 november 2018 16:00 - 14 november 2018 18:00
Plats: Sal D4110, Södra husen, korridoren mellan D- och E-huset på plan 4

Om flersamhet i samtida svenskspråkig skönlitteratur. Med Maria Margareta Österholm, lektor i genusvetenskap, Stockholms Universitet.

Flersamhet i samtida svenskspråkig skönlitteratur

Maria Margareta Österholm Foto Hanna Öberg
Maria Margareta Österholm. Foto: Hanna Öberg.

Maria Margareta Österholm berättar om sitt nystartade forskningsprojekt där hon undersöker berättelser om flersamma relationer i samtida svenskspråkig litteratur. De senaste decennierna har icke-monogama relationer skildrats alltmer i fiktionen och tagits upp till debatt. Tvåsamheten och äktenskapet har länge kritiserats från feministiskt och queert håll men det har inte ännu gjort några större avtryck när det kommer till begreppsutveckling och teori. Mimi Schippers begrepp polyqueer visar dock hur sexuella och relationsmässiga intimiteter genom sin pluralitet kan öppna upp möjligheter att undergräva maktordningar som genus, klass och ras. Inspirerad av begreppet polyqueer, tankar om queert läsande och queer tid berättar Österholm om sitt eget projekt och gör nedslag i några skönlitterära skildringar av flersamhet.

Maria Margareta Österholm är lektor i genusvetenskap och verksam vid Stockholms Universitet.

Välkomna!

Queerseminariet är ett tvärvetenskapligt seminarium knutet till genusvetenskapen vid Stockholms universitet, verksamt sedan vårterminen 1996. Det behandlar humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning med kritiska perspektiv på heteronormativitet. Seminariet är öppet för alla intresserade, oavsett akademisk nivå eller tillhörighet.

För mer information, tips och synpunkter, eller för att bli uppsatt på vår mejllista hör av er till: Elin Abrahamsson (elin.abrahamsson@gender.su.se) eller Fanny Ambjörnsson (fanny.ambjornsson@gender.su.se).

Relaterade länkar
Bokmärk och dela Tipsa

KONTAKT

Besöksadress
Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap
Universitetsvägen 10 E, plan 6 och 7
Frescati, Stockholm

Postadress
Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Studentexpedition
Plan 6 i E-huset