Ulrika Dahl, kulturantropolog och docent i genusvetenskap vid Uppsala Universitet, talar utifrån sitt pågående forskningsprojekt om queera familjer i det samtida Sverige.

Välkomna!

Queerseminariet är ett tvärvetenskapligt seminarium knutet till genusvetenskapen vid Stockholms universitet, verksamt sedan vårterminen 1996. Det behandlar humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning med kritiska perspektiv på heteronormativitet. Seminariet är öppet för alla intresserade, oavsett akademisk nivå eller tillhörighet. Temat för vårterminen 2018 är relationer.

För mer information, tips och synpunkter, eller för att bli uppsatt på vår mejllista hör av er till:

Elin Abrahamsson (elin.abrahamsson@gender.su.se) eller
Fanny Ambjörnsson (fanny.ambjornsson@gender.su.se)