Seminarier

Queerseminariet: Queera orienteringar

EVENEMANG

Datum: 21 april 2021 16:00 - 21 april 2021 18:00
Plats: Zoom

Queera orienteringar – forskningserfarenheter, autoetnografiska vandringar och sociala medier. Med Evelina Liliequist.

Evelina Liliequist är doktor i etnologi och arbetar för närvarande som förste forskningsassistent på Humlab, Umeå universitet. Hennes forskningsintressen cirkulerar kring queera orienteringar, i synnerhet hur dessa görs genom och i relation till sociala medier. Som en följd av att ofta ha en nära personlig relation till de forskningsfrågor som studerats har Liliequist i pågående forskning närmat sig autoetnografi som metod.

Under seminariet ges en presentation av centrala resultat ur avhandlingen Digitala förbindelser: Rum, riktning och queera orienteringar, pågående forskningsprojektet Stolta bilder – hbtq-personers digitala göranden av familj på Instagram samt autoetnografiska reflektioner kring känslomässigt arbete i relation till insiderpositionen och forskningserfarenheter.

Queerseminariet är ett tvärvetenskapligt seminarium knutet till genusvetenskapen vid Stockholms universitet, verksamt sedan vårterminen 1996. Det behandlar humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning med kritiska perspektiv på heteronormativitet. Seminariet är öppet för alla intresserade, oavsett akademisk nivå eller tillhörighet.

För mer information, tips och synpunkter, eller för att bli uppsatt på vår mejllista hör av dig till Elin Bengtsson (elin.bengtsson@gender.su.se) eller Fanny Ambjörnsson (fanny.ambjornsson@gender.su.se).

Obs! Under VT 2021 ges alla queerseminarier digitalt via Zoom. Anmälan sker till elin.bengtsson@gender.su.se senast dagen innan aktuellt seminarium.

Relaterade länkar
Bokmärk och dela Tipsa

KONTAKT

Besöksadress
Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap
Universitetsvägen 10 E, plan 6 och 7
Frescati, Stockholm

Postadress
Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Studentexpedition
Plan 6 i E-huset