Sammanfattning

Sophie Bäärnhielm Pousette – Young Girl och Strange Girl. Om flickan hos Tiqqun och Boyd.
Sophie Bäärnhielm Pousette – Young Girl och Strange Girl. Om flickan hos Tiqqun och Boyd.

I min uppsats Young Girl och Strange Girl i den pharmacopornografiska eran – Om techno-flickan hos Tiqqun och Boyd undersöker jag betydelsen av könsskillnad för Tiqquns Preliminary Material for a Theory of the Young Girl, som tecknar en bild av den neoliberala erans kommodifierade livsstilssubjekt. Enligt Tiqqun ska Young Girl inte förstås i termer av könsbundet subjekt, utan som en deturnering av den kapitalistiska flickarketypen, ett påstående som här sätts i relation till Jennifer Boyds tolkning och utveckling av teorin om Young Girl. Boyd situerar Young Girl i en specifik subjektskropp, den unga flickans, och möjliggör därmed hennes transformation från icke-agens till ren agens, det senare ett tillstånd som Boyd benämner Strange Girl. I syfte att förstå hur införlivandet av kön i Tiqquns teori kan få så radikala konsekvenser använder jag mig av Paul B. Preciados filosofi om techno gender i den pharmacopornografiska eran, som får utgöra det raster genom vilket Young Girl erhåller en förkroppsligad status av exploaterad techno-femininitet. Detta blir utgångspunkt för en nytolkning av Boyds Strange Girl, vars inkarnerade motstånd läses i termer av gender and sex-hacking. Det symboliska motstånd som Tiqqun syftar till med sin deturnering antar därmed den dubbla karaktär, semioteknisk och pharmacologisk, som Preciado menar kännetecknar revolutionär praktik i det pharmacopornografiska Imperiet. Frågan om innebörden av kön blir här således det perspektiv som i förlängningen låter Tiqquns Young Girl transformeras från exploaterad symbol till revolutionär agent i egen rätt.

Tid: 12 oktober kl 13-15 (ej akademisk kvart)
Plats: PC 249, Primus i C-korridoren, Södertörns högskola, Campus Flemingsberg

Varmt välkomna!

Ulrika Björk, Lisa Folkmarson Käll & Ina Hallström