In addition to the questions humans pose to life, critical life studies considers the ways in which certain appearances of life pose questions to the human that would be critical, or that would raise a sense of human limits and require thinking beyond the human conditions of existence. This talk aims to tease out what we mean by critical both in that sense - whereby we analyse why it is important or even urgent to study the concept of life - and in the sense of invoking a post-Kantian tradition of critique that is wary of positing any given term or substance as a straightforward epistemic ground.

Seminariet i feministisk kontinentalfilosofi i Stockholm (The Seminar in Feminist Continental Philosophy in Stockholm) samarrangeras av genusvetenskap vid Stockholms universitet och filosofi vid Södertörns högskola.

Seminariet startade under våren 2016 och syftar till att utgöra ett forum för feministisk filosofi, främst orienterat mot den kontinentalfilosofiska traditionen. Seminariet hålls fyra gånger per termin, alternerande mellan Stockholms universitet (SU) och Södertörns högskola (SH). Det är öppet för alla intresserade, speciellt studenter, lärare och forskare i filosofi och genusvetenskap.

För mer information kontakta Lisa Folkmarson Käll (lisa.kall@gender.su.se) vid Avdelningen för genusvetenskap, Stockholms universitet eller Ulrika Björk (ulrika.bjork@sh.se) vid Filosofiämnet, Södertörns högskola.