Seminarier

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap
  4. Om oss
  5. Evenemang
  6. Seminarier
  7. Seminariet i feministisk kontinentalfilosofi: Kristin Zeiler

Seminariet i feministisk kontinentalfilosofi: Kristin Zeiler

EVENEMANG

Datum: 21 april 2017 14:00 - 21 april 2017 16:00
Plats: Stockholms universitet, sal D4120, Södra husen, korridoren mellan D- och E-huset på plan 4

Kristin Zeiler, Linköpings universitet: “Rethinking the autós of autonomy in kidney donation: Phenomenolgy, STS, and bioethics”.

Kristin Zeiler lägger fram kapitlet "Rethinking the Autos of Autonomy" ur sitt pågående bokprojekt. Kristin kommer inleda kort med att presentera bokprojektet som helhet för att sätta kapitlet i sammanhang och huvuddelen av seminarietiden ägnas sedan åt diskussion av texten. För att få tillgång till texten maila till lisa.kall@gender.su.se .

Seminariet i feministisk kontinentalfilosofi i Stockholm (The Seminar in Feminist Continental Philosophy in Stockholm) samarrangeras av genusvetenskap vid Stockholms universitet och filosofi vid Södertörns högskola.

Seminariet startade under våren 2016 och syftar till att utgöra ett forum för feministisk filosofi, främst orienterat mot den kontinentalfilosofiska traditionen. Seminariet hålls fyra gånger per termin, alternerande mellan Stockholms universitet (SU) och Södertörns högskola (SH). Det är öppet för alla intresserade, speciellt studenter, lärare och forskare i filosofi och genusvetenskap.

För mer information kontakta Lisa Folkmarson Käll (lisa.kall@gender.su.se) vid Avdelningen för genusvetenskap, Stockholms universitet eller Ulrika Björk (ulrika.bjork@sh.se) vid Filosofiämnet, Södertörns högskola.

Relaterade länkar
Bokmärk och dela Tipsa

KONTAKT

Besöksadress
Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap
Universitetsvägen 10 E, plan 6 och 7
Frescati, Stockholm

Postadress
Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Studentexpedition
Plan 6 i E-huset