Foto Anrita1705 / Pixabay
Foto: Anrita1705 / Pixabay

Även fortsättningsvis finns det dock möjlighet till campusundervisning i mindre grad under förutsättning att myndigheternas rekommendationer och regler så tillåter.

Har du frågor om undervisningen eller examinationen på din kurs? Vänligen kontakta studierektorn inom ditt ämne.

Studentkontakt vid ERG