Höstterminen kommer att fortsätta med webbaserad undervisning, men gradvis kommer vi att öppna för en återgång till lektionssalarna i den mån myndigheternas rekommendationer så tillåter.

Vi som arbetar på institutionen önskar er alla en riktigt skön och vilsam sommar, så ses vi över Zoom med nya krafter i höst.

Foto: Laura Åkerblom / Pixabay
Foto: Laura Åkerblom / Pixabay


Under sommarperioden har vi begränsad bemanning, men ni kan fortfarande nå oss via funktionsadresserna studentadministration@erg.su.se och administrativstudierektor@erg.su.se, om än med längre svarstider.

Välkomna tillbaka till ERG höstterminen 2021!