Henrik Johnsén. Foto: Jason Zaborowski.
Henrik Johnsén. Foto: Jason Zaborowski.

Vad kommer du att arbeta med hos oss?

Jag kommer att arbeta inom större forskningsprojekt kring integration och religiös tradition bland syriska-ortodoxa kristna i Sverige. Vi är intresserade av hur man som grupp har hanterat de egna religiösa traditionerna i mötet med det svenska samhället. Vi kommer särskilt att titta på fyra områden: religiös organisation, ledarskap, ritual och undervisning.

Vilka är dina huvudsakliga intressen på forskningsområdet?

Jag har tidigare arbetat med tidig kristendom och då särskilt med frågor kring hur antik bildningskultur och filosofi tas över och omformas. Traditionsförmedling och traditionsförändring över tid intresserar mig särskilt, oavsett tidsperiod.

Vad fick dig att välja just vår institution och Stockholms universitet som arbetsplats?

Det religionshistoriska perspektivet på religion, dvs religion som ett historiskt och kulturellt föränderligt fenomen, har betytt mycket. Sen gillar jag institutionen. Många trevliga medarbetare.

Vilket samtalsämne (förutom ditt forskningsområde) kan dina nya kollegor använda för att få din uppmärksamhet?

Amerikansk politik och konst, kultur och musik.