Historik

ERG - vilka är vi?

Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap har på kort tid blivit en stor institution vid den humanistiska fakulteten på Stockholms universitet. Men hur gick det till och vilka är vi?

KONTAKT

Besöksadress
Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap
Universitetsvägen 10 E, plan 6 och 7
Frescati, Stockholm

Postadress
Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Studentexpedition
Plan 6 i E-huset