Prefekt
Lisa Käll, tel: 08-674 79 26
lisa.kall@gender.su.se

Ställföreträdande prefekt
Magnus Öhlander, 08-16 30 11
magnus.ohlander@etnologi.su.se

Ämnesansvariga
Etnologi: Sarah Holst Kjaer, 08-674 74 97
sarah.holst.kjaer@etnologi.su.se

Religionshistoria: Susanne Olsson
susanne.olsson@rel.su.se

Genusvetenskap: Fanny Ambjörnsson
fanny.ambjornsson@gender.su.se

Kontaktuppgifter till studierektorer i respektive ämne

Administrativ chef
Betina Loza Fernandez
betina.loza.fernandez@erg.su.se

Har du frågor om antagning, registrering, betygsrapportering eller studievägledning?

Kontakta vår studentexpedition