Prefekt
Annika Olsson, 08-674 73 08
annika.olsson@gender.su.se

Ställföreträdande prefekt
Olof Sundqvist, 08-16 30 11
olof.sundqvist@rel.su.se

Ämnesansvariga
Etnologi: Lena Gerholm, 073-27 02 966
lena.gerholm@etnologi.su.se

Religionshistoria: Peter Jackson Rova, 08-16 33 28
peter.jackson@rel.su.se

Genusvetenskap: Fanny Ambjörnsson, 08 - 674 73 02
fanny.ambjornsson@gender.su.se

Kontaktuppgifter till studierektorer i respektive ämne

Administrativ chef
Hermon Berhane, 08-16 29 39
hermon.berhane@erg.su.se

Har du frågor om antagning, registrering, betygsrapportering eller studievägledning?

Kontakta vår studentexpedition