Prefekt,
Lisa Käll, 08-674 79 26
lisa.kall@gender.su.se

Ställföreträdande prefekt
Lena Gerholm, 073-270 29 66
lena.gerholm@etnologi.su.se

Ämnesansvariga
Etnologi: Lena Gerholm, 073-270 29 66
lena.gerholm@etnologi.su.se

Religionshistoria: Susanne Olsson, 08-674 79 16
susanne.olsson@rel.su.se

Genusvetenskap: Fanny Ambjörnsson, 08 - 674 73 02
fanny.ambjornsson@gender.su.se

Kontaktuppgifter till studierektorer i respektive ämne

Administrativ chef
Hermon Berhane, 08-16 29 39
hermon.berhane@erg.su.se

Har du frågor om antagning, registrering, betygsrapportering eller studievägledning?

Kontakta vår studentexpedition