Foto: Pixabay

Professor i religionshistoria Susanne Olsson har fått nya forskningsmedel från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) till sitt projekt kring informationspåverkan.

Professor i genusvetenskap Hillevi Ganetz har fått Formas akutmedel för projektet "En tvärvetenskaplig datainsamling om #metoo-rörelsen i Sverige".

Ämnet religionshistoria har fått medel från Humanistiska fakulteten och från rektor för att utveckla nya pedagogiska grepp och arbeta strategiskt med rekrytering och information.

Etnologi har i sin tur fått medel av Humanistiska fakulteten för att arbeta strategiskt med sin utbildning på avancerad nivå och för att utveckla arbetslivsanknytningen inom ämnet.

Slutligen har Genusakademin vid Stockholms universitet fått medel från Områdesnämnden för humanvetenskap för att arbeta med aktiviteter inom jämställdhetsintegrering på universitetet.