För att bidra till miljöarbetet har institutionen även etablerat vissa rutiner. Dessa innebär bland annat att sträva efter att beställa miljömärkta varor, verka för källsortering, återvinning och återbruk, samt att miljöanpassa resande och spara energi.

Är du student?
Här kan du läsa om hur du kan bidra till miljöarbetet:
http://www.su.se/miljo/grön-student

Här hittar du universitetets källsorteringsstationer:
http://www.su.se/miljo/så-gör-du/avfallshantering/miljöstationer

På institutionen finns en miljörepresentant som samordnar miljöarbetet. Miljörepresentanten sitter i ERG:s lokala råd för arbetsmiljö och lika villkor tillsammans med skyddsombud, jämställdhetsombud samt studiemiljöombud.

Miljörepresentant
Jannica Vestergård
jannica.vestergard@erg.su.se