Vad fick er att bli miljörepresentanter?

Elin Lundquist. Foto: Niklas Björling.
Elin Lundquist. Foto: Niklas Björling.

Elin: Jag tyckte att det kunde vara en rolig del av institutionstjänstgöringen där jag dels skulle få lära känna institutionen och dels få en inblick i hur universitetet fungerar. Att minska arbetets negativa effekter på miljön är dessutom en oerhört viktig uppgift på en stor arbetsplats som Stockholms universitet.

Jannica: Jag håller med, uppgiften är intressant och viktig och det känns bra att få vara med och påverka. Det passar också bra ihop med mina övriga arbetsuppgifter som bland annat omfattar resebokningar och inköp. Det innebär att mitt dagliga arbete på institutionen har en mycket direkt koppling till miljöarbetet.

Miljöfrågor är högst aktuella idag, och många kan säkert känna vanmakt inför de utmaningar vi står inför. Vad kan egentligen en vanlig institution som ERG bidra med för att förbättra miljön?

Möten över internet kan vara ett sätt att minska antalet resor. Foto: Pixabay.
Möten över internet kan vara ett sätt att minska antalet resor. Foto: Pixabay.

Elin: Vi kan försöka tänka på vilken miljöpåverkan våra vardagsrutiner har. Enkla saker som att släcka lampor, källsortera och undvika engångsartiklar. Men vi kan också försöka förändra våra resvanor när vi åker på konferenser och annat. Helst bör vi åka tåg där det är möjligt och undvika att flyga kortare sträckor.

Jannica: Precis! De små detaljerna kan vi påverka. Att se miljöarbetet som en utmaning och hela tiden försöka finna nya och bättre sätt att minska vår miljöpåverkan är också ett bra sätt att dämpa känslan av vanmakt.

Under det gångna året har ett av miljömålen varit att kommunicera universitetets miljöpolicy till studenterna. Hur gör vi det på bästa sätt tror ni? Och på vilket sätt kan studenterna bidra till en bättre miljö?

Elin: Det finns flera sätt att kommunicera miljöpolicyn. När studenterna börjar hos oss får de mycket information. Då är Mondo och vår hemsida viktiga. Därför har vi gjort vårt miljöarbete tydligare och informerat om miljöpolicyn på hemsidan under året som gått. Ett annat sätt är att miljörepresentanten för en dialog med studentrådet. En sak som lärarna kan göra är att påminna studenterna om att det finns källsorteringsstationer på flera ställen i Södra husen. Studenterna kan - precis som de anställda - tänka på hur de agerar i sin vardag genom att exempelvis källsortera, släcka belysning och minska på pappersutskrifterna.

Jannica Vestergård. Foto: Henning Brüllhoff.
Jannica Vestergård. Foto: Henning Brüllhoff.

Jannica: Studenter har också, i likhet med de anställda, möjlighet att framföra miljöförbättrande idéer antingen till miljörepresentanten på institutionen eller direkt till universitetets miljöavdelning via mailfunktionen på deras hemsida.

Om ni fick önska var vi skulle befinna oss om tio år, hur skulle vår verksamhet och våra rutiner då se ut?

Elin: Vi gör ett bra jobb! Förhoppningsvis källsorterar vi allt, även våra matrester vilket ännu inte är möjligt i Södra Husen. Vi har också blivit ännu mer vana att hålla möten över internet, flyger mindre och förbrukar inte papper.

Jannica: Jag hoppas precis som Elin att vi då har blivit något av miljöexperter på de områden vi kan påverka. Om tio år hoppas jag också att vi på hela universitetet enbart använder miljöcertifierade produkter i mat, städ- och kontorsmaterial.

På vilket miljöområde tycker du Elin att det skett störst positiv förändring på universitetet under din tid som miljörepresentant?

Elin: Restaurang Lantis har gjort en satsning för att minska sin miljöpåverkan, och det är positivt! Som vegetarian märker jag också att det finns fler vegetariska alternativ på matställena.

Fotnot: De nya miljömålen för 2018 finns i ERG:s lokala miljöhandlingsplan (se länk nedan).