Välkommen till ERG! Du har tidigare studerat flera år i USA. Vilken är den största skillnaden mellan svenskt och amerikanskt utbildningsväsende tycker du?

Tack! En skillnad jag märkt är den enormt stora kulturella förväntningen på att man ska ”attend college” i USA, och dessutom göra det direkt efter high school. Det är mycket dyrt att studera på universitetsnivå där och även om alla inte har råd så är pressen stor på att man bör läsa vidare. Jag tror att det överlag är vanligare att många i Sverige väntar ett par år mellan gymnasiet och universitetsstudierna och återvänder i ett senare skede av livet, eller kanske väljer att inte studera vidare alls.

Paulina Gruffman. Foto: Henning Brüllhoff.
Paulina Gruffman. Foto: Henning Brüllhoff.

 

Du skriver uppsats i religionshistoria parallellt med arbetet som amanuens. Vad ska den handla om?

I min uppsats ska jag undersöka narrativ inom västerländsk esoterism kring upplevelsen av intuitiv, frälsande direktkunskap, det som ofta kallas gnosis. Jag funderar på att tillämpa analytiska verktyg från kognitiv forskning i min analys.

Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter på institutionen?

Som amanuens är jag ett administrativt stöd vid exempelvis bokningar, beställningar, konferenser och disputationer. Jag arbetar också med tentamensutlämning, kursutvärderingar och arkivering.

Vilka samtalsämnen, utöver religionshistoria, kan väcka ditt intresse i fikarummet?

Jag har ett stort intresse för film!