Anekdot

Det digitala bildningsmagasinet Anekdot.
 

– På sajten anekdot.se finns landets bästa forskare som berättar, förklarar och fördjupar. Där samlas långläsning i form av historiska essäer och folkbildande filmer tillsammans med Bildningspoddens tillgängliga och fördjupande forskarsamtal om historiska personer, företeelser och idéströmningar, säger mediehistorikern, poddredaktören och litteraturkritikern Magnus Bremmer som leder redaktionen vid Stockholms universitet.

Magnus Bremmer. Foto: Niklas Björling
Magnus Bremmer. Foto: Niklas Björling

Den 20 februari publiceras två essäer på anekdot.se. Den ena handlar om mordet på Caesar och är skriven av antikhistorikern Ida Östenberg vid Göteborgs universitet. 1700-talsfilosofen och feministen Mary Wollstonecrafts dramatiska tid i Paris mitt under franska revolutionen är temat för den andra essän, skriven av filosofen Lena Halldenius vid Lunds universitet. På sajten finns också en film där språkforskaren Lars Nordgren, Stockholms universitet, förklarar varför vi säger ”aj” – och vad de gamla grekerna sa när de fick ont. Dessutom säsongspremiären av Bildningspodden som handlar om kroppsbyggandets historia.

Bakom satsningen står Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet och Kungl. Vitterhetsakademien, som båda lyfter fram vikten av att skapa nya möjligheter för humanistisk forskning att nå ut till en bred allmänhet.

Logga Anekdot
Bildningsmagasinet Anekdot publicerar nytt innehåll varje vecka.

– Vi anser att humanistisk bildning är en garant för en hållbar och demokratisk samhällsutveckling och vill därför aktivt verka för att främja intresset för och sprida kunskap om humanistisk forskning. Genom Anekdot kan vi både nå ut till en stor publik och bidra till ett ökat intresse bland forskare att skriva för en bredare allmänhet och att samverka med varandra, säger Elisabeth Wåghäll Nivre, dekan för Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet.

– Anekdots ambition att förmedla bildning och kunskap på ett både högkvalitativt och tillgängligt sätt rimmar mycket väl med Vitterhetsakademiens verksamhet. Vi ser med stor glädje och tillförsikt fram emot att ingå i samarbetet med Anekdot, säger Karin Helander, ständig sekreterare vid Kungl. Vitterhetsakademien.

Bakgrundsinformation

Anekdot

Bildningsmagasinet Anekdot finns på www.anekdot.se och publicerar nytt innehåll varje vecka. Bildningspoddens går in i Anekdot och poddkanalen publicerar ena veckan ett nytt poddsamtal, den andra en inläst, ljudproducerad essä från Anekdot.

I redaktionen ingår, förutom Magnus Bremmer, bildredaktören, illustratören och konsthistorikern Anna-Maria Hällgren, videoredaktören Lisa Munthe och ljudproducenten Lars In de Betou, liksom Christine Ericsdotter Nordgren som ljudproducerar Bildningspodden.

Ett redaktionsråd med 16 forskare och ett publicistiskt råd, med sakkunniga från akademien och kulturvärlden, har också knutits till redaktionen. Två av våra forskare, Kristina Fjelkestam, professor  i genusvetenskap, och Fataneh Farahani, docent i etnologi, deltar i Anekdots redaktionsråd. 

Kristina Fjelkestam

Fataneh Farahani


Bildningspodden

Bildningspodden har sedan starten för drygt tre år sedan vuxit till en av landets mest populära poddar i sin genre med närmare 30 000 prenumeranter. I julas passerade podden två miljoner strömstarter (branschstandard för mätning av påbörjade lyssningar).