Anställningen som postdoktor är placerad vid Etnologi, Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap och finansierad genom Centrum för maritima studier (CEMAS) vid Stockholms universitet.

Studiet av fritidsbåtar är inte ett etablerat forskningsfält. Utlysningen vänder sig därför till alla behöriga sökande som är intresserade av att bidra till att bygga upp forskning om fritidsbåtar som kultur och historia. Du som anställs ska främst bedriva egen forskning (som kan tjäna som förberedelse eller pilotstudie för ett större forskningsprojekt) samt generellt främja forskning om fritidsbåtar. Dessutom förväntas du till viss del undervisa inom utbildning på grund- och avancerad nivå.

Till hela annonsen på Stockholms universitets centrala webbplats

Närmare upplysningar lämnas av docent Simon Ekström, e-post simon.ekstrom@etnologi.su.se, eller av professor Leos Müller, föreståndare för Centrum för maritima studier, e-post leos.muller@historia.su.se, eller tel 08-674 7102.

För information om Fritidsbåtar som kultur och historia se gärna:

http://www.erg.su.se/forskning/forskningsomraden/etnologi/fritidsbatens-kulturhistoria-1.137422

För information om Cemas se:
http://www.historia.su.se/forskning/forskningsomraden/maritim-historia/cemas-centrum-for-maritima-studier