Priset består av ett diplom samt 50.000 kronor, som pristagaren ska använda för ytterligare förkovran inom sitt område.

Prismotiveringen lyder: ”Hon ser varje individ i rummet och släpper fram studenter med olika perspektiv i dialogen.”

Lisa Käll - Årets lärare 2007
Lisa Käll - Årets lärare 2007

Lisa Käll vid Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap utses till Årets lärare 2017 för att hon med en utgångspunkt i en syn på studenter som aktiva kunskapsproducenter lyckas relevansgöra lärandet och stimulera studenterna till regelbunden reflektion över sitt eget lärande. Skrivande utgör därför ett viktigt verktyg i Lisas undervisning. Lisa Käll har två ledstjärnor i sitt lärarskap, att studenterna ska finna det de lär sig relevant, och att inga frågor är dumma. Studenterna som har nominerat Lisa lyfter också fram detta då de menar att hon ser varje individ i rummet, och att de upplever högt i tak där olika perspektiv får plats i dialogen.

Utmärkelsen Årets lärare delas ut en gång per år. En lärare vid varje fakultet utses bland de kandidater som föreslagits av studenter vid Stockholms universitet. Centrum för universitetslärarutbildningen (CeUL) bedömer de nominerade lärarna, och rektor fattar beslutet. Prisutdelningen sker vid den årliga installations och promotionshögtiden i september.