Skepp i solnedgång Foto Pixabay
Foto: Pixabay

Projektbeskrivning

Anställningen är finansierad genom Centrum för maritima studier (CEMAS) vid Stockholms universitet som är ett samarbete med Statens maritima museer. Anställningen är placerad vid enheten Etnologi vid ERG.

Arbetsuppgifter

Anställningen är på två år och omfattar egen forskning samt viss undervisning (upp till 20 %) efter överenskommelse med arbetsgivaren. Forskningen ska beröra maritima förhållanden, det vill säga människans förhållande till hav och vatten i vid mening. Mot bakgrund av institutionens starka ställning inom kulturarvsforskningen är det dock önskvärt att postdokprojektet har tydlig anknytning till detta område. För information om CEMAS nuvarande profilområden hänvisas i övrigt till det strategidokument som finns tillgängligt på centrats hemsida.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen i etnologi eller har en utländsk examen som bedöms motsvara sådan doktorsexamen.

Till hela annonsen på Stockholms universitetes webbplats