Foto Rajesh Balouria Pixabay
Foto: Rajesh Balouria / Pixabay

Sommarkurser vid ERG 2021:

Etnologi

Sommarnöjen och minneslandskap. Södra Djurgården som natur- och kulturarv (ETG810) - Ny kurs! Kursen utgår ifrån södra Djurgården och de verksamheter som skapat dagens kultur- och naturarvstäta landskap.

Religionshistoria

Fornnordisk religion (RHG108) Kursen ger en översikt och fördjupade kunskaper i ämnesområdet fornnordisk religion. Obs! Kursen ges online detta kurstillfälle.

Religiös fromhet och asketism (RHG512) - Ny kurs! Kursen behandlar fromhetsideal och asketism i flertalet religiösa traditioner från antiken till nutid.

Genusvetenskap

Män och maskuliniteter (GV5002) Kursen ger en introduktion till mansforskningens historik och olika inriktningar. OBS! Stängd för sen anmälan.