Fanny Ambjörnsson Foto Eva Dalin Stockholms universitet
Fanny Ambjörnsson. Foto: Eva Dalin / Stockholms universitet.

Fanny Ambjörnsson disputerade 2004 vid den socialantropologiska institutionen på Stockholms Universitet med "I en klass för sig. Genus, klass och sexualitet bland gymnasietjejer", en avhandling om genusskapande bland två grupper av tjejer i övre tonåren.

Hennes forskning kretsar kring intersektionella och queerteoretiska perspektiv på ungdom, femininitet och kroppslighet, inte minst i relation till frågor om klass, sexualitet och ålder. Hon har också, med avstamp i queer temporalitetsteori, studerat städning som kulturell symbol och praktik.

Bland hennes publikationer kan exempelvis nämnas "Vad är queer?" (2006) "Rosa: Den farliga färgen" (2011) och "Tid att städa" från 2018.

Till Fanny Ambjörnssons profilsida

Egil Asprem Foto Niklas Björling
Egil Asprem. Foto: Niklas Björling.

Egil Asprems forskning kretsar kring den västerländska esoterismen, med speciellt fokus på moderna och samtida strömningar. Tematiskt intresserar han sig i synnerhet för förhållandet mellan esoterism och vetenskap, omvandlingen av esoteriskt tankegods och praktik i möte med moderniseringsprocesser, samt kognitiva och psykologiska förutsättningar för esoteriska tankesätt, tolkningsstrategier och olika former av praktik.

Bland hans publikationer kan bland annat nämnas "Arguing with Angels: Enochian Magic and Modern Occulture" från 2012, "The Problem of Disenchantment: Scientific Naturalism and Esoteric Discourse, 1900-1939" från 2014, "Handbook of Conspiracy Theory and Contemporary Religion" från 2018 och "New Approaches to the Study of Esotericism" från 2021.

Till Egil Asprems profilsida