Arbetsuppgifter

I anställningen ingår, förutom att bedriva egen forskning, medverkan i utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå. Lektorerna förväntas engagera sig i institutionens forskning samt initiera, organisera och leda forskningsprojekt. Vidare ska lektorernas verksamhet inriktas mot internationella vetenskapliga publikationer och ansökningar om forskningsmedel. Sökande förväntas vara beredda att åta sig ledningsuppdrag inom institutionen. I arbetsuppgifterna kan ingå undervisning på samtliga nivåer inom såväl allmän etnologi som tematiskt specialiserade kurser. Kurs- och programansvar ingår i arbetsuppgifterna.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetslektor är den som, dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i etnologi eller har motsvarande vetenskaplig kompetens.

Som allmänt behörighetskrav gäller att ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Sökande förutsätts behärska svenska eller danska eller norska och engelska såväl i tal som skrift.

Följ länken nedan för att läsa hela annonsen.