I anställningen ingår undervisning på grundnivå i religionshistorisk teori och metod samt Syd- och Östasiens religioner. Undervisningen är förlagd främst inom delkurserna Syd- och Östasiens religioner inom Religionshistoria I samt Allmän religionshistoria och Religiösa texter och tolkningar inom Religionshistoria II. I anställningen ingår också uppsatshandledning på grundnivå samt forskning och kursadministration.

Läs mer om den utlysta tjänsten här

Sista ansökningsdag: 16 november.