Ur förlagets beskrivning av boken

Kompetensen att lyssna av Georg Drakos och Helena Bani-Shoraka (red.). Carlsson bokförlag.
Kompetensen att lyssna av Georg Drakos och Helena Bani-Shoraka (red.). Carlsson bokförlag.

Inom välfärdsområdet skrivs böcker om bl.a. narrativ medicin, narrativ terapi, narrativ etik och narrativa metoder i socialt arbete.

Den här boken riktar fokus mot narrativ praxis i vård och omsorg. Detta sätt att kompetent lyssna och använda berättandet är grundläggande för alla goda intentioner och mål inom värdegrundsarbete och/eller personcentrering av vården.

Självfallet är berättandet/förmedlandet av erfarenheter en grundläggande resurs. Det gäller exempelvis i fråga om äldre och invandrare, flerspråkiga personer i vård och omsorg o.s.v. Här ingår kapitel som ”Vad är narrativ praxis i vård och omsorg?”, ”Konsten att lyssna när orden försvinner”, ”Möjligheter att vara sig själv”, ”Assistans med sikte på berättarlusten”, ”Kompetensen att lyssna”.

Boken har två redaktörer. Georg Drakos är docent i etnologi och har i sin forskning och undervisning särskilt ägnat sig åt berättande som en social, kulturell och kroppslig handling. Helena Bani-Shoraka, som har disputerat i ämnet iranska språk, är sociolingvist med inriktning mot samtals- och interaktionsanalys.