TGV 2013:4
TGV 2013:4

Fataneh Farahanis bidrag problematiserar förhållandet mellan diaspora och sexualitet genom en skarp analys av några iranskfödda kvinnors berättelser om sin sexualitet. Hon visar där hur kvinnor förhandlar sin sexualitet, både via sina orientaliska och rasistiska föreställningar och mot deras kulturella, religiösa och klassmässiga bakgrund.

Artikeln bygger på en intervjustudie med kvinnor som lämnat Iran för Sverige under 1980 och 90-talet, efter revolutionen 1979. Genom att placera kön och sexualitet i centrum för samtal och analys undersöker Farahani hur migrationserfarenheter påverkar sexualiteten, samt hur och på vilka sätt sexualiteten är konstitutiv för migrationsprocessen.

Med utgångspunkt i kvinnornas berättelser resonerar hon kring vissa utvalda teman såsom intimitet i det diasporiska rummet, motsägelsefulla könsdiskurser, konsekvenserna av befintliga orientalistiska stereotyper och känslor av tillhörighet och utanförskap. Hon analyserar alltså inte bara hur kvinnorna upplever sin sexualitet genom simultana och ibland motstridiga diskurser, utan uppmärksammar också de förskjutningar och (om)förhandlingar som äger rum i de olika diasporiska rummen. Syftet är att därigenom försöka förstå i vilken utsträckning och under vilka former migrationen (om)formar kvinnornas föreställningar om sexualitet(er).

Till numret på TGV:s webbplats