1. Åke Hultkrantz: Conceptions of the Soul Among North American Indians. A Study in Religious Ethnology. Stockholm 1953. Pp. 545.

2. Ivar Paulson: Die primitiven Seelenvorstellungen der nordeurasischen Völker. Eine religionsethnographische und religionsphänomenologische Untersuchung. Stockholm 1958. Pp. 407.

3. Verne Dusenberry: The Montana Cree. A study in religious persistence. Stockholm 1962. Pp. 280, IX plates. Out of print.

4. Andrejs Johansons: Der Schirmherr des Hofes im Volksglauben der Letten. Studien über Orts-, Hof- und Hausgeister. Stockholm 1964. Pp. 304, III plates.

5. Hans-Egil Hauge: Levande begravd eller bränd i nordisk folkmedicin. En studie i offer och magi. English Summary: Burying or Burning alive in Nordic Folk Medicine. A Study in Sacrifice and Magic. Stockholm 1965. Pp. 160, V plates.

6. Bertel G. Nathhorst: Formal or Structural Studies of Traditional Tales. The usufulness of some methodological proposals advanced by Vladimir Propp, Alan Dundes, Claude Lèvi-Strauss and Edmund Leach. Stockholm 1969. Pp. 80.

7. Axel Ljungdahl: Profetrörelser, deras orsaker, innebörd och förutsättningar. English Summary: Prophet movements, their causes, import and the conditions under which they arise. Stockholm 1969. Pp. 280. Out of print.

8. Per Juliusson: The Gonds and their Religion. A study of the integrative function of religion in a present, preliterary and preindustrial culture in Madhya-Pradesh, India. Stockholm 1974. Pp. 248, 16 illustrations and maps.

9. Leif Zeilich-Jensen: Den centraleskimåiska världsbilden. Huvuddragen av eskimåisk religion mot bakgrunden av termerna för orientering. Deutsche Zusammenfassung: Das Weltbild der Zentraleskimos. Die Hauptzüge der Religion der Eskimos, unter Zugrundelegung des Raumsinnes. Stockholm 1974. Pp. 224, 34 illustrations and map.

10. Louise Bäckman: Sájva. Föreställningar om hjälp- och skyddsväsen i heliga fjäll bland samerna. English Summary: Sájva. Conceptions of guardian spirits among the Lapps. Stockholm 1975, second edition 1984. Pp. 184, 5 illustrations.

11. Jan Samuelsson: Islam i Afganistan - under kung Muhammed Zahir shah. En studie av moderniseringsprocessens följder för islams ställning i Afganistan. Stockholm 1975. Pp. 122.

12. Sture Ahlberg: Messianism i staten Israel. En studie om Messiastankens nutida förekomst, form och funktion bland ortodoxa judar. English Summary: Messianism in the State of Israel, an Investigation of the Present Occurrence. Form and Function of the Messianic Idea among Orthodox Jews. Stockholm 1977. Pp. 167, 3 illustrations.

13. Lena Neuland: Jumis - die Fruchtbarkeitsgottheit der alten Letten. Stockholm 1977. Pp. 186.

14. Thomas McElwain: Mythological Tales and the Allegany Seneca. Stockholm 1978. Pp. 120.

15. David Westerlund: Ujamaa na dini. A Study of Some Aspects of Society and Religion in Tanzania, 1961-1977. Stockholm 1980. Pp. 198, 3 maps. Out of print.

16. Paul Steinmetz: Pipe, Bible and Peyote among the Oglala Lakota. A study in religious identity. Stockholm 1981. Pp. 156.

17. Teddy Aarni: The Kalunga Concept in Ovambo Religion from 1870 onwards. Stockholm 1982 . Pp. 166, 10 illustrations, map.

18. Per-Arne Berglie: Gudarna stiger ned. Rituell besatthet hos sherpas och tibetaner. Stockholm 1983. Pp. 178.

19. Ulf Drobin: Om teori och empiri i religionshistorisk forskning. (Sammanläggningsavhandling) Stockholm 1983. i. Afrikanska religioner i västerländska belysningar. Pp. 68. ii. Indogermanische Religion und Kultur? Eine Analyse des Begriffes indogermanisch. Pp. 12. iii. Psychology, Philosophy, Theology, Epistemology: Some Reflections. Pp.11. iv. Folklore and Comparative Religion. Pp. 13. v. Om teori och empiri i religionshistorisk forskning. Sammanfattning och diskussion av fyra föregående studier. Pp. 50.

20. Solveig Almquist: i. Gengångarföreställningar i svensk folktro ur genreanalytis synpunkt. Pp. 219. ii. Korpusanalys av gengångartron i Sverige i tabellarisk framställning . Pp. 144. Stockholm 1983.

21. Guy Cooper: Development and Stress in Navajo Religion. Stockholm 1984. Pp. 128, 2 illustrations.

22. Daniel Merkur: Becoming Half Hidden. Shamanism and Initiation Among the Inuit. Stockholm 1985. Pp. 305.

23. Luis Eduardo Luna: Vegetalismo. Shamanism among the Mestizo Population of the Peruvian Amazon. Stockholm 1986. Pp. 202.

24. Birgitta Lagerlöf-Genetay: De svenska häxprocessernas utbrottsskede 1668-1671. Bakgrund i övre Dalarna. Social och ecklesiastik kontext. (The Outbreak of the Swedish Witch Panic in Upper Dalarna [1668-1671]. An Ethno-religious Background Study of Contributing Social and Ecclesiastical Factors.) Stockholm 1990. Pp. 340, 30 tables, 9 tableaux, 16 illustrations. Out of print.

25. Roman Freund: Karaites and Dejudaization. A Historical Review of an Endogenous and Exogenous Paradigm. Stockholm 1991. Pp. 134. Illustrations.

26. Pavel Volf: Seger åt gudarna. Rituell besatthet hos ladakhier . English Summary: Victory to the Gods. Ritual possession among Ladakhis. Stockholm 1994. Pp. 248, 1 map.

27. Mattias Gardell: Countdown to Armageddon. Minister Farrakhan and the Nation of Islam in the Latter days. Stockholm 1995. Pp. 406.

28. Tina Hamrin: Dansreligionen i japansk immigrantmiljö på Hawai'i. Via helbrägdagörare och Jodo shinshu-präster till nationalistisk millenarism. English Summary: The Dancing Religion in a Japanese-Hawaiian Immigrant Environment. Via healers and Shin Buddhist clergy to nationalistic millenarism. Stockholm 1996. Pp. 311, 9 illustrations.

29. Monica Engelhart: Extending the Tracks. A Cross-Reductionistic Approach to Australian Aboriginal Male Initiation Rites. Stockholm 1998. Pp. 248, map.

30. Run Gröndahl: Den gudomliga kroppen. En psykologisk tolkning av hinduisk saktism och tantrism. Stockholm 2000. Pp. 283.

31. Per Lerjeryd: Mithraismens miljöer. Text, tecken och tolkningsproblem från antikens Rom till nutida religionshistoria. Stockholm 2000. Pp. 348.

32. Marja-Liisa Keinänen: Creating Bodies. Childbirth Practices in Pre-Modern Karelia. Stockholm 2003. Pp.321.

33. Andreas Nordberg: Krigarna i Odins sal. Dödsföreställningar och krigarkult i fornnordisk religion. English summary: The Warriors in Othin`s Hall. Conceptions of Death and Afterlife in Old Norse Religion. Stockholm 2003. Pp 339.

34. Maths Bertell: Tor och den nordiska åskan. Föreställningar kring världsaxeln. English Summary: Thor and the Nordic Thunder. Conceptions Connected to the World Axis . Stockholm 2003. Pp 291.

35. Urban Hammar: Studies in the Kalacakra Tantra. A History of the Kalacakra Tantra in Tibet and a Study of the Concept of Adibuddha, the Fourth Body of the Buddha and the Supreme Unchanging. Stockholm 2005. Pp 230.

36. Sten Skånby: Den mystiske indianen. Schamanism i skärningspunkten mellan populärkultur, forskning och nyandlighet. English Summary: The Mystical Indian: Shamanism in Popular Culture, Research, and Contemporary Spirituality. Stockholm 2005. Pp 294.

37. Peter Åkerbäck: De obeständiga religionerna. Om kollektiva självmord och frälsning i Peoples Temple, Ordre du Temple Solaire och Heaven's Gate. English summary. The Impermanent religions. On Collective Suicide and Salvation in Peoples Temple, Ordre du Temple Solaire and Heaven's gate. Stockholm 2008. pp 288.

38. Terje Østebø: Localising Salafism. Religious Change among Oromo Muslims in Bale, Ethiopia. Stockholm 2009. pp 360.

39. Stefan Larsson: The Birth of a Heruka. How Sangs rgyas rgyal mthsan became gTsang smyon Heruka: A Study of a Mad Yogin. Stockholm 2009. pp 310.

40. Tomas Karlsson: Götisk kabbala och runisk alkemi. Johannes Bureus och den götiska esoterismen. Stockholm 2010. pp 292.

41. Niklas Foxeus: The Buddhist world emperor's mission. Millenarian Buddhism in postcolonial Burma. Stockholm 2011. pp 477.

42. Per Faxneld: Satanic Feminism: Lucifer as the Liberator of Woman in Nineteenth-Century Culture. Stockholm 2014, pp 750.

43. Tommy Kuusela: "Hallen var lyst i helig frid." Krig och fred mellan gudar och jättar i en fornnordisk hallmiljö. Stockholm 2017, pp 270.

44. Johanna Lidén: The Taizhou Movement. Being Mindful in Sixteenth Century China. Stockholm 2018, pp 289.