I boken skildras svenska livsformer ur ett kulturhistoriskt och etnologiskt perspektiv med vardagslivets villkor i centrum. Boken kom ut första gången 1972 och har sedan dess varit en grundbok i etnologi med flera utgåvor bakom sig.

Länk till posten i DiVA:
http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:659874

Länk till titeln i fulltext som pdf-fil:
http://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:659874/FULLTEXT01.pdf