Folkloristikens aktuella utmaningar
 

Folkloristik är ett litet, men betydelsefullt ämne i de nordiska akademierna. Ämnet har en lång historia och har genomgått flera paradigmatiska förändringar. Som så många gånger förr står folkloristik idag inför många och stora utmaningar. Vilka är de teoretiska, metodologiska och empiriska utmaningarna i nordisk folkloristik?

I boken diskuterar tio nordiska folklorister centrala frågor och begrepp inom folkloristiken och kretsar särskilt kring performanceforskning. Innehållet spänner mellan berättelser, ritualer, tradition och kulturarv. Analyserna utgår från varierande empiriska fält. ”Tagna tillsammans visar bokens artiklar hur dessa tre teman, narrativitet, ritual och performance bildar en sammanhängande kärna i dagens nordiska folkloristik”, skriver redaktörerna. Boken är en vänbok till Ulf Palmenfelt, professor i etnologi vid högskolan på Gotland.

Boken kan köpas (200:-) genom Jonas Engman (jonas.engman@etnologi.su.se).