Om ras och vithet i det samtida Sverige
 

Om ras och vithet i det samtida Sverige

Red. Tobias Hübinette, Helena Hörnfeldt, Fataneh Farahani & René León Rosales

”I ett land där det är så svårt att tala om ras, där ett eufemistiskt kodspråk gör att en ”etnisk svensk” betyder en vit svensk medan en ”invandrare” betyder en icke-vit svensk, och där svenskhet flyter ihop med vithet, har den svenska vitheten blivit den allomfattande normen att förhålla sig till. ”

Med inspiration från kritisk ras- och vithetsforskning skärskådar tolv forskare med olika akademisk bakgrund dagens Sverige. Dessutom berättar medlemmar i Mellanförskapet, författare, journalister och andra om sina erfarenheter av att leva som icke-vita svenskar i dagens Sverige.

Boken riktar sig till studenter på högskolenivå, olika yrkesgrupper som berörs av frågor om ras och vithet i sin yrkesutövning samt sist men inte minst till alla som vill fördjupa sig i frågan om hur skillnad mellan människor skapas utifrån ras.

Relaterade länkar

Länk till förlaget:
mkc.nordicshops.com/product.html/om-ras-och-vithet-i-det-samtida-sverige

Recensioner och ett urval av artiklar om boken:
http://www.svd.se/kultur/nya-nyanser_7914510.svd

http://www.fria.nu/artikel/95779#.UOQ1HeSHCMs.email

http://www.dn.se/ledare/kolumner/ras-doljer-mer-an-det-forklarar

http://www.dn.se/insidan/insidan-hem/vad-spelar-hudfargen-for-roll