Skratt som fastnar. Kulturella perspektiv på skratt och humor
Skratt som fastnar. Kulturella perspektiv på skratt och humor

Från ERG:s etnologiska avdelning medverkar Pia Karlsson Minganti med texten "Unga muslimer och humor som norm", Barbro Blehr med artikeln "Oansenlig situationshumor. Ett par fall och några frågor", samt Lars Kaijser med bidraget "Mångtydiga skratt. Om närhet och distans hos Beatlesentreprenörer i Liverpool". Dessutom medverkar ERG:s tidigare medarbetare Jonas Engman med artikeln "Den skrattande löjtnanten: Parad, karneval och humor". Redaktörer för antologin är Lars-Eric Jönsson och Fredrik Nilsson.

Ur förordet:

"Det kan förefalla banalt, men behöver kanske ändå nämnas ännu en gång: Humor är alltid kontextuellt bunden även om vissa skämt förefaller fungera under lång tid och i flera olika sociala miljöer. Huruvida skratt fastnar i halsen eller om de lämnar en fadd eftersmak måste därför undersökas, vilket naturligtvis även gäller andra skratt som förefaller fastna i minnet. Denna utgångspunkt förenar samtliga bidrag."