Handbook of UFO Religions
Handbook of UFO Religions (Brill).

Erik Östlings kapitel har titeln "‘I Figured That in My Dreams, I Remembered What Actually Happened’: On Abduction Narratives as Emergent Folklore" och handlar om berättelser från människor som påstår sig blivit bortrövade av utomjordiska varelser. I texten undersöks dessa narrativ ur ett folkloristisk perspektiv och som en del av en samtida legend eller mytologi.

Mer om "Handbook of UFO Religions" hos Brill förlag

Mer om kapitel 8 "‘I Figured That in My Dreams, I Remembered What Actually Happened’: On Abduction Narratives as Emergent Folklore" hos Brill förlag