Kreativt skrivande och kritiskt tänkande i genusvetenskap
Kreativt skrivande och kritiskt tänkande i genusvetenskap

I artikeln diskuterar hon "vem som känner sig hemma på universitetet i allmänhet och i genusvetenskapliga sammanhang i synnerhet" utifrån såväl postkoloniala tanketraditioner som egna erfarenheter.

Mer information om skriften och möjlighet att ladda ned den som pdf-fil finns på sekretariatets webbplats: http://www.genus.gu.se/Publikationer/en-skriftserie-om-genusvetenskap/.

Tryckta exemplar går att beställa kostnadsfritt via sekretariat@genus.se.