Feminism av Lena Gemzöe
Feminism av Lena Gemzöe

Boken ges ut av Bilda förlag. Ur förlagets beskrivning:

Lena Gemzöes Feminism var den första bok som systematiskt och sammanhållet presenterade feministisk tanketradition på svenska. Sedan den utkom 2002 har den använts flitigt av feminismens olika debattörer i politiken, i medierna och vetenskapen, ja den har även spelat huvudrollen i en teaterpjäs! Varje år har den gått till omtryck och spridits i olika sammanhang: i politiska partiers studiecirklar, i undervisning på högskolor och folkhögskolor, av jämställdhetsarbetets aktörer.

Men vad har hänt med feminismen sedan 2002? Befinner vi oss i en ny feministisk våg? Och vad har skett med kvinnoförtrycket i verkligheten? I ett nyskrivet kapitel i sitt pionjärverk diskuterar Lena Gemzöe de här frågorna. Med nedslag i aktuella debatter och färsk statistik tecknar hon feminismens livaktiga teoretiska utveckling under det senaste decenniet.

Lena Gemzöe är socialantropolog och genusforskare vid Stockholms Universitet med mångårig erfarenhet av föreläsningsverksamhet inom och utom akademin. I sin forskning har hon främst intresserat sig för religiös praktik i feministiskt perspektiv, från Mariakult till den moderna pilgrimsrörelsen. För närvarande arbetar hon med ett tvärvetenskapligt bokprojekt på temat Fiktion och verklighet.

Länk till boken hos förlaget