I texten visar de hur ett feministiskt perpektiv hjälper oss att förstå hur kalla krigets historia av militärt våld och militarisering idag kan användas som njutning och lyx.

Artikeln, som finns tillgänglig som open access, heter "Gendering the military past: Understanding heritage and security from a feminist perspective" och är ett resultat av projektet "Genus och nation i kalla krigets spår".

Foto: Maria Wendt
Foto: Maria Wendt