Fataneh Farahani är, tillsammans med Somar Al Naher, Terese Anving, Maria Bexelius, Sara Eldén, Elin Grelsson Almestad, Mirjam Katzin, Dalia Mukhtar-Landgren och Sofie Tornhill, redaktör för senaste numret av Fronesis Nr 50-51, Familjen.

Somar Al Naher, Maria Bexelius, Fataneh Farahani och Hannah Ohlén introducerar avsnittet Styrning och motstånds texter i Styrning av familjer – en selektiv historia.

Helena Hörnfeldt bidrar med artikeln Med barnets bästa i fokus.

Här kan du läsa mer om Fronesis Nr 50-51 Familjen