Rapporten heter #metoo byggbranschen och de gröna näringarna och är skriven av ERG:s professor i genusvetenskap Hillevi Ganetz tillsammans med Karin Hansson och Malin Sveningsson. Den finns att ladda ner i fullformat här.

Ganetz Hillevi Foto Jessica Arneback
Hillevi Ganetz. Foto: Jessica Arneback / Stockholms universitet.

Tre frågor till Hillevi Ganetz

Har du något exempel på en bransch där uppropet fått ett extra stort genomslag?
Det är för tidigt att säga eftersom vi är mitt inne i en djupanalys också av andra branscher. Men generellt kan sägas att arbetsgivarna har tagit sitt ansvar på så sätt att man förtydligat att man har nolltolerans för sexuella trakasserier och hur man kan anmäla dessa. Vissa har också skapat visselblåsarfunktioner på sina hemsidor. Sedan är det en annan sak hur diskussionen om sexuella trakasserier slagit rot hos gemene man. Men helt klart är att det är mycket lättare att tala om sexuella traksserier idag…

Är det något eller några upprop som skiljer ut sig från de andra på något sätt?
Alla upprop är unika samtidigt som sexuella trakasserier inom de olika branscherna och intresseorganisationerna har många gemensamma drag. Det är särskilt unga kvinnor som utsätts, vilket stöds av all statistik. Arbetsplatser och branscher där män har varit och fortfarande är i majoritet har större problem än andra. ”Machokulturen” sitter så att säga i väggarna men även i kropparna. Visstidsanställda kvinnor är mer utsatta än kvinnor med fasta jobb, vilket också hänger ihop med ålder.

#metoo byggbranschen och de gröna näringarna
#metoo byggbranschen och de gröna näringarna av Hillevi Ganetz, Karin Hansson och Malin Sveningsson.

Är det något särskilt som framkommit som du själv vill lyfta fram?
Under och efter #metoo-vågen har 77 upprop initierats. I inget av dessa 77 upprop har det skett en enda namnpublicering. Därför är det mycket tråkigt att efterdebatten i så hög grad har kommit att handla om uthängningar och ”häxjakter” istället för sakfrågan. I själva verket har alla namnpubliceringar enbart varit mediedrivna.

Ur förordet till rapporten:

Kampen mot sexuella trakasserier och våld mot kvinnor har alltid varit en central fråga för kvinnorörelsen. Denna rapport går djupare in i förutsättningen för denna kamp inom två olika branscher – byggbranschen och de gröna näringarna – och försöker förstå vilka specifika omständigheter och förutsättningar inom varje bransch som utgör sammanhanget till aktivismen mot sexuella trakasserier.