Tillämpad kulturteori. Redaktörer: Magnus Öhlander och Jenny Gunnarsson Payne.
Tillämpad kulturteori. Redaktörer: Magnus Öhlander och Jenny Gunnarsson Payne.

Boken vänder sig framför allt till etnologistudenter och studenter på andra kulturvetenskapliga universitetsutbildningar och ger en introduktion till teorier och perspektiv viktiga för etnologisk kulturanalys. Redaktör är, förutom Magnus Öhlander, även Jenny Gunnarsson Payne.

Ur förlagets beskrivning

Genom en bred presentation av olika kulturteoretiska perspektiv får läsaren en god grund för att förstå likheter och skillnader samt influenser och kontroverser mellan olika teorier. Boken ger en intressant inblick i teoretiska synsätt för olikheter i sätt att förstå och definiera begreppet kultur. Varje kapitel har en introducerande översikt av ett perspektiv och har dessutom konkreta exempel på hur teorierna har tillämpats i kulturvetenskaplig forskning. Kapitlens lästips guidar läsaren vidare på vägen till fördjupade teoretiska studier och egna tillämpade analyser.