Kristina Fjelkestam
Kristina Fjelkestam

I sin text tar hon upp det historieteoretiskt problematiska i att likna samtiden vid det förflutna, genom exemplet Katarina Frostenson och Horace Engdahl och deras försvar av Kulturprofilen.

Tidskrift för litteraturvetenskap

Kristina Fjelkestams profilsida