Routledge Handbook of Cultural Gerontology
Routledge Handbook of Cultural Gerontology

I handboken medverkar förutom Linn Sandberg en rad internationella forskare med kapitel om olika sociala och kulturella aspekter på åldrande och äldre.

Läs mer om boken på Routledge's webbplats.

Boken finns även att låna som e-bok från Stockholms universitetsbibliotek.