Arktiska spår: Natur och kultur i rörelse omslag
Arktiska spår: Natur och kultur i rörelse.

Ingenstans på jorden ökar den globala uppvärmningen lika snabbt som i Arktis. Vad som sker där angår en hel värld. I oktober 2019 öppnade Nordiska museet utställningen Arktis – medan isen smälter. Nu ger museets förlag ut boken Arktiska spår: Natur och kultur i rörelse som är en rikt illustrerad fördjupning av utställningens budskap om Arktis som ett hem för fyra miljoner människor.

Antologin Arktiska spår: Natur och kultur i rörelse är ett resultat av museets samlingsinventeringar och dokumentationer samt av dialoger mellan forskare inom både kultur- och naturvetenskap, andra experter och konstnärer. I över fyrtio rikt illustrerade bidrag från olika kunskapstraditioner utvecklar bland andra arkeologer, antropologer, museiintendenter, mineraloger, isforskare, renskötare och konstnärer resonemang om isars och mineralers, djurs, stjärnors och människors rörelser i tid och rum.

Arbetet med boken har letts av etnologen Lotten Gustafsson Reinius, Hallwylsk gästprofessor i etnologi 2016–2019 vid Nordiska museet och Stockholms universitet.

Lotten Gustafsson Reinius om boken:

"Boken är en mångröstad exposé av hur vardagsliv, landskap och klimat i Arktis bryts genom historia, samtid och framtid. Dispositionen skapar en svindlande rörelse från rymden via spår av människor och djur, upp på fjäll och ner till malmkroppar och gruvor i jordens inre. Samlingar, isar och jorden själv öppnar sina arkiv och ibland passeras gränser även till andra världar. Samverkansprojektet har skapat dialoger över ämnesgränser och kopplar museisamlingarna till högaktuella och existentiella frågor."